Aradi Alajosné dr. (Kopek Mária)

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Ackermann Alajos 1881–1957, neje Andl Teréz 1891–1972, Dr. Aradi Alajos 1910–1985, neje Kopek Mária 1928–1995.

Megjegyzés:

Dr. Aradi Alajosné Kopek Mária (Nagysalló, 1928. - Pápa, 1995): tanítónő.

Férje Dr. Aradi Alajos ügyvéd.

Oklevelét a pápai Ranolder Intézetben kapta 1948-ban. Férje munkahelyéhez kapcsolódva Devecserben, majd Kislődön tanított 1949–68-ig. 1968–70-ig a Pápai Városi Tanács Művelődési Osztályán dolgozott, majd 1970–83-ig nyugdíjazásáig az Erkel Ferenc Általános Iskola alsó tagozatában tanított.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997.

 

Dr. Aradi Alajos (Ackermann Alajos) (Pápa, 1910. szeptember 15. – 1985): ügyvéd.

Szülei: ifj. Ackermann Alajos díjnok és Andl Teréz. Házastársa: Kopek Mária.

Ügyvédi irodája Pápán a Jókai utca 34. szám, majd a Széchenyi tér 1. szám alatt működött. Tevékenykedett Devecserben és Kislődön is.

Forrás: Pápa és Vidéke, 39. évf., 1942. 27. sz. 3. p.

 

ifj. Akermann Alajos (Pápa, 1881. december 20. – Pápa, 1957. szeptember 17.): irodai segédtiszt.

Szülei: Akermann Alajos molnár és Fejes Mária.

Házastársa: Andl Terézia. Gyermeke: Alajos ügyvéd (1910).

Pápán végezte a középiskolát, azután a keresk. pályára lé­pett. 1903-ban a vármegye szolgálatába került, főszolgabírósági irodai se­gédtiszt. Részt vett a világháborúban. Két­szer megsebesült. 1915 közepén orosz fog­ságba esett.

Forrás: Szeghalmy Gyula: Magyar városok és vármegyék monográfiája 23. Dunántúli vármegyék - Veszprém vármegye községei (Budapest, 1937)