Bocsor János

Hely:
Alsóvárosi temető
Készítette:
Vajda Sándor kőfaragó
Felirat:

Bocsor János 1867-1930, neje Puchinger Terézia 1883-1967, Bocsor István 1908-1935, Arató Tibor 1915-1981, neje Bocsor Terézia 1913-1992, Arató Tibor 1946-2015.

Megjegyzés:

Bocsor János (1867 – Pápa, 1930. október 22.): molnármester, a Hódoska malom tulajdonosa.

A helybeli molnármester e hó 22-én este fél 9 óra tájban tragikus módon fejezte be életét. Úgy látszik mielőtt éji pihenőre tért volna, szemlét tartott a malomban, s eközben olyan közel került a vizeskerékhez, hogy az elkapta és holtra nyomta. A malom üzemében a baleset folytán zavarok származtak, s ennek okának kutatása közben találtak reá holttestére. A szerencsétlen véget ért molnár a legkiválóbb szakemberek közé tartozott, malmának produktumait szívesen fogadta a közönség. A háború ideje alatt vette meg a Csillag-örökösöktől a hódoska malmot, s szorgalmával és szerencséjével is tekintélyes vagyonra tett szert. Az elhunyt szíves, vendégszerető ember volt, aki a háború ínséges esztendeiben sok szűkölködő családot segített meg a legfontosabb élelmiszerrel: malmának lisztjével. Tragikus halálának híre mindenfelé nagy sajnálkozást keltett. Élt 63 évet, amelyből 28 esztendőt boldog házasságban töltött el. Gyászolják: felesége, szül. Puchinger Teréz, gyermekei: János, István, Terus és kiterjedt rokonság. Temetése nagy részvét mellett f. hó 24-én délután 3 órakor ment végbe a református egyház szertartása szerint.

Forrás: Pápai Hírlap XXVII. évf., 1930. 43. sz. 3. p.