Bognár Károly

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Bognár Károly ref. lelkész 1914-1978, Szabó Alice 1921-2000.

„szívemet hozzád emelem”

Megjegyzés:

Bognár Károly (Enying, 1914. március 6. – 1978.): református lelkész.

Az elemi iskolát szülőfalujában végezte. A középiskola nyolc osztályát a bonyhádi Evangélikus Reálgimnáziumban végezte. Ott tett érettségi vizsgát is. Utána a pápai teológiára iratkozott be. Itt tette le az első lelkészképesítő vizsgát 1938. szeptember 9-én, a másodikat pedig 1940. szeptember 4-én. 1938. szeptember 10-től 1939. január 22-ig Pápán szolgált, mint ifjúsági segédlelkész. 1939. január 29-től a németországi Bethelben (Bielefeld) végzett  belmissziói munkát. A betheli teológiát az állami hatóságok 1939 tavaszán megszüntették. Ekkor Berlinbe ment, és ott folytatta tanulmányait 1940. január 12-ig. 1940. február 1-től 1941. február 12-ig Szokolyán, 1941. február 13-tól 1941. március 31-ig Nagymaroson szolgált, mint esperesi segédlelkész. 1941. április 1-től 1941. május 16-ig Losoncon, 1941. május 17-től 1941. szeptember 29-ig pedig Perőcsényben működött, mint segédlelkész, 1941. szeptember 30-tól 1941. november 30-ig Balatonfőkajáron, mint esperesi segédlelkész, 1941. december 1-től 1942. augusztus 30-ig Pápán, mint gyülekezeti segédlelkész, 1942. szeptember 1-től 1943. január 22-ig ugyancsak Pápán, mint vallásoktató segédlelkész szolgált. 1943. január 23-án a Pápán újonnan szervezett állami önálló vallásoktató lelkészi állásra nevezte ki püspök úr a pápai presbitérium egyhangú ajánlására. 1943. június 1-én az időközben megalkotott és jóváhagyott díjlevél alapján a pápai református egyházközség presbitériuma egyhangúlag meghívta az önálló vallásoktató lelkészi állásra. 1975-ben történő nyugdíjazásáig szolgált Pápán.

Forrás: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. 614-615. p.