Barthosné Köpöczy Borbála

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Barthos Gábor 1946-2010, Barthosné Köpöczi Borbála 1958-2007.

Megjegyzés:

Barthosné Köpöczy Borbála (Budapest, 1958. szeptember 29. – 2007.): városi óvódák vezetője.

A békéscsabai érettségit követően 1979-ben szerezte meg óvónői oklevelét a kecskeméti Óvónőképző Intézetben, s még ugyanabban az évben munkába állt a Kecskeméti Óvódák Igazgatóságánál. Három év franciaországi munka után, ahol szintén gyermekekkel foglalkozott, férjével, Gáborral, Pápán telepedtek le. 1983-ban kezdett dolgozni a volt Kilián lakótelepi 7. számú, a mai Szivárvány Óvodában, aminek 1993-tól vezetője lett. Vezetőként ugyanazt követelte meg beosztottjaitól, amit magától is elvárt: a pontos, szakszerű munkát, a pedagógiai alázatot. A munka mellett tanult, 1999-ben közoktatási vezető szakképesítést szerzett és szakvizsgát tett. 2003. júliustól a Városi Óvodák intézményének vezetőjeként dolgozott. Jelleméből fakadt az a bátorság, amellyel az élet kihívásaival szembenézett. A családját sújtó tragédiákon felülemelkedve emberfeletti kitartással és derűvel, csendesen, de mindig tettre készen végezte munkáját. Óvónő volt, kicsik százaiért vállalt felelősséget, nevelte őket. Ők lesznek majd azok, akik később, felnőttként hasznosítják az általa mutatott példát. Az utóbbi időben több műtéten esett át. Mindenképpen vissza akart térni, dolgozni készült, tervei, a ma számára szabott határidős munkái voltak. Már nemcsak reménykedtünk, hanem hittünk is abban, hogy felgyógyulva folytathatja munkáját. Ekkor ment el, tragikus hirtelenséggel.

Forrás: Pápa és Vidélke, V. évf., 2007. 13. sz. 6. p.