Besenbach Károly

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Külső felirat nem látható.

Belső feliratok: Itt nyugszik Besenbach Károly élt 67 évet meghalt 1915. január 9., Besenbach Jenőné szül. Kosta Filomena élt 40 évet meghalt 1919. ápril. 24.

Freiszberger Iluska élt 15 hónapot meghalt 1898. ápr. 11.

Megjegyzés:

Besenbach család kriptája.

Besenbach Károly: építész, városi képviselő.

Városunk egy köztiszteletben és közbecsülésben álló polgára, Besenbach Károly építőmester 1915. január 09 én életének 66-dik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Évtizedeken át mint tagja a városi képviselő testületnek a közügyek terén nagy agilitást fejtett ki. Mint építőmester nemcsak városunkban, de a szomszédos megyékben elismert szaktekintély volt és városunkban is számos monumentális épületnek ő volt tervezője és építője. Munkái: Takácsi templom belsejének díszítése, mennyezetének alakítása, 1889-ben. Az Erzsébet liget melletti sport-telep állandó pavilonjainak építési munkái 1900. év őszén. Az új Református templom tervének elkészítése a Széchenyi-téri telekre, 1906. (Ma már tudjuk, hogy az új Református templom nem e terv alapján készült el.) Városi új bérház kivitelezése, 1908-ban. Jéggyár épületének építési munkái 1910-ben.

Forrás: Pápai Lapok, 16. évf., 1889. 44. sz. 3. p. - Pápai Hírlap, III. évf., 1906. 46. sz. 4. p. - Pápai Közlöny, XX. évf., 1910. 13. sz. 5. p. - Pápai Hírlap, XII. évf., 1915. 3. sz. 3. p. - Pápai Közlöny, XXV. évf., 1915. 2. sz. 3. p.