Antal Géza Dr.

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Antal Géza Református püspök 1866-1934.

Megjegyzés:

Teológiai író, református püspök (Tata, 1866. március 17. - Pápa, 1934. december 30.)

Középiskoláit Tatán kezdte, majd a Pápai Református Kollégiumban végezte, teológiát tanult, lelkészi oklevelet szerzett. Tanulmányait 1885-től Utrechtben folytatta. Pápán 1888-tól a Református Főgimnázium, 1899-től a Református Teológiai Főiskola tanára. Közben 1893-ban Bécsben bölcsészdoktorátust szerzett. Az USA-ban és Hollandiában tartózkodott néhány évig, ahol (holland írónő felesége révén is) a magyar–holland barátság elmélyítésén fáradozott. 1924-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 1927 után Pápa város lelkésze. 1929-ben díszdoktori címet kapott. 1910 és 1918 között Pápa város országgyűlési képviselője. Püspökként tagja volt a felsőháznak. 1897-től felelős szerkesztője a Dunántúli Protestáns Lapnak. A választójog kiszélesítése és titkossága mellett foglalt állást. Számos vallási, történeti, filozófiai írása és szépirodalmi fordítása jelent meg. A magyar irodalom klasszikusait ültette át holland nyelvre. 1929-ben a debreceni egyetem a teológia doktorává választotta. Saját költségén építtette meg egyházkerülete levéltárát. Végrendeletében vagyonát és könyvtárát a Pápai Református Főiskolára hagyta. Egyházi, irodalmi és politikai magánlevelezését a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára őrzi. Pápa városa díszpolgárává választotta. A pápai Alsóvárosi temetőben fekete-márvány síremléke van, a városban tér őrizte nevét. Pápa város díszpolgára.

Művei: Die holländische Philosophie im XIX. Jahrhundert. Utrecht, 1888. – Fichte J. G. és az ethicizmus az újabb vallásbölcsészetben. Pápa, 1891. – Pápa város irodalomtörténete. = Pápa város egyetemes leírása. Pápa, 1905. – A vidéki városok helyzete. Bp., 1897. – A heidelbergi káté, 57 egyházi beszédben. Debrecen, 1902. – Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból. Pápa, 1908. – Kálvin, mint pedagógus és iskolaalapító. Bp., 1909. – De Ruyter Mihály emlékezete. Bp., 1926.

Irodalom: Emléklapok ~nak...40 éves jubileumi ünnepségéről. Pápa, 1929. – PONGRÁCZ József: ~ irodalmi munkássága. Pápa, 1929. – PONGRÁCZ József: ~ püspök. Pápa, 1935.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - Dunántúli Protestáns Lap, 35. évf., 1924. 43-44. sz. 125-128. p. - OSZK Gyászjelentések.