Bencés rend kriptája

Hely:
Kálvária temető
Készítette:
Fellner Jakab szobrász
Felirat:

Jézus nevében a Bencések hamvainak 1872. Nagy Norbert 1838-1865, Bánovics Szulpic 1801-1868, Raffenczeder Ágoston 1808-1869, Németh Fülöp 1845-1870, Alsoki Gellért 1810-1872, Vincze Viktorin 1816-1875, Schehák Imre 1835-1879, Hofstetter Marián 1852-1883, Novák Ede György 1823-1912, Horváth Ányos Gyula 1904-1945, Dr. Kalmár Gusztáv József 1892-1948, Tihanyi Miklós József 1873-1951.

A kik fényt derítenek rám örök életet nyernek. Jéz. Sir. 24.31.

Megjegyzés:

Bánovics Szulpic Alajos (Kosut, 1801. augusztus 13. - Pápa, 1868. augusztus 13.): bencés szerzetes, tanár.

1818-ban lépett a bencés rendbe, 1829-ben szentelték pappá. 1822 és 1852 között Nagyszombatban és Pozsonyban tanított. 1852-től 1855-ig Bakonybélben perjel, 1855-től haláláig a pápai bencés rendház főnöke, 1864-től a gimnázium igazgatója is. Végrendeletében nagyobb összeget hagyományozott a szegény sorsú és tehetséges diákok segélyezésére, jelentős könyvtára az iskolát gyarapította. Az 1871-ben megalakult Szulpic Egylet évtizedekig támogatta a rászorulókat.
Irodalom: Somfai Balázs: Nagyjaink. = TÉk. – Gaál. – PPL.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 2006. - OSZK Gyászjelentések.

 

Dr. Kalmár Gusztáv József (Jánosháza, 1892. február 25. - Pápa, 1949. január 1.): bencés tudós, tanár, geográfus.

Igazán híressé irodalmi munkássága tette. 1911-ben lépett be a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe, 1918-ban szentelték pappá. A budapesti egyetemen bölcsészdoktori és történelem-földrajz szakos tanári oklevelének megszerzését követően lelkész volt Zalaváron, majd Veszprémvarsányban. 1918-tól gimnáziumi tanár volt Győrben, 1926 és 1930 között főiskolán tanított Pannonhalmán, 1939-től haláláig pedig Pápán a híres bencés gimnáziumban. Főként földrajzi kérdésekkel foglalkozott, tankönyveket és monográfiákat, valamint népszerűsítő országosan is ismert és kedvelt ifjúsági regényeket írt. Főbb művei közül néhány: Európa földjei és népei (1930), Küzdelmek a fehér halál országában (1932), Magyar hazánk és népei (1932), Négy világrész földje és népei (1934), Magyar geopolitika (1942).

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - OSZK Gyászjelentések.

 

Tihanyi Miklós József: (Pápa, 1873. március 17. - Pápa, 1951. február 27.): matematikus, tanár, szerzetes.

Főiskolai tanulmányait Pannonhalmán, az egyetemit Budapesten végezte. A Szent Benedek Rend gimnáziumaiban több mint fél évszázadig tanított. Matematikus aki gimnáziumi tanárkodása mellett jelentős számelméleti munkásságot is kifejtett. Cikkei a Magyar Tudományos Akadémia közleményeiben, a Középiskolai Matematikai Lapokban és főiskolai évkönyvekben, értesítőkben jelentek meg.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998.

 

Vincze Viktorin Ignác OSB (Komárom, Komárom vm., 1816. október 14. – Pápa, 1875. április 9.): gimnáziumi tanár.

1835. IX. 16-án lépett a rendbe, Pannonhalmán teol. 1840. VI. 29-én fogadalmat tett, 1843. VII. 26-án pappá szentelték Komáromban, 1849-ben Esztergomban gimnáziumi tanár, 1868-ban Pápán házfőnök és gimnáziumi igazgató.

Írásai: Esztergomi bencés gimn. értes. (1857/58: Az állatok földirati elterjedése), Tanodai Lapok. (1865:193. Vélemény a termrajzi al- és felgimn. tankv-ek szerk-ére vonatkozólag) 88

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon - OSZK Gyászjelentések.