Békés János

Hely:
Kálvária temető
Készítette:
Schneider Géza kőfaragó-szobrász
Felirat:

Békés János Tb. Kanonok Plébános 1913-1990. R.I.P.

Gerstner Ignácz apátplébános 1863–1925. R. I. P.

 

Megjegyzés:

Békés János (Nagytevel, 1913. március 20. – Doba, 1990. december 31.):TB. kanonok, plébános.

Szülei Bábits József földműves és Strudl Katalin. Névváltoztatását 1940-ben engedélyezték. A középiskolát Pápán és Veszprémben végezte, 1933-ban érettségizett. A veszprémi kisszemináriumba felvették 1929-ben. Pappá szentelték 1938. június 19-én. Káplán Zalapetenden 1938-tól, Babócson 1939-től, Inkén 1941-ben, Barcson 1941-tól, Kaposvárott a Jézus Szíve-plébánián, Pápán a Szent István plébánián 1944-től, uo. hitoktató 1946-tól a róm. kat. polgári fiú- és zárdai leánypolgári iskolában. Zsinati vizsgát tett egyházjogból és morálisból 1947. május 12-én. Pápán első plébános a Kálvária-plébánián 1948-tól. A pápai kerület esperese 1966. november 26-tól, pápai főesperes 1975-től.

Pápán megszervezte a plébániát, építtette a plébániaházat, rendbe hozatta a templom belsejét, ismételten renováltatta külsejét, a Kálvária stációt és a Golgotát. A templomban márvány keresztelőkutat és gyóntatószéket állíttatott.

Forrás: Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). München 1987. 274. p.

 

Gerstner Ignác (Veszprém, Veszprém vm., 1860. július 21. - Pápa, 1925. december 11.): apátplébános.

A gimnázium 1-6. osztályát Veszprémben, 7-8. osztályát Székesfehérváron, a teológiát Veszprémben végezte. 1884. VII. 2-án pappá szentelték. Káptalanfán, Galambokon, 1885: Devecseren, 1886. XII: Ugodon, 1889. V: Pápán káplán, 1891. XI: Pápateszéren adminisztrátor, 1892: plébános. 1901: a szombathelyi, 1902: a csóti ker. esperese. 1919: Pápán plébános, 1920: zámi c. apát. 1901: a pécsi Graits Endrével kifestette a pápateszéri, 1904: a pápai Régner Pállal a bakonysági templomot, a pápai és pápateszéri templomba harangokat szereltetett, utóbbiba 2 márvány oltárt állíttatott.

Írása: Veszprémi Hírl. (1910. 42-44. sz. A pápateszéri pléb. tört.)

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon.