Bocsor István

Hely:
Alsóvárosi temető
Készítette:
terv: Voyta Adolf műépítész, készítette: Fellner Jakab kőfaragó
Felirat:

„Bocsor Istvánné szül.: KOZMA ALOYZIA és BOCSOR ISTVÁN”

„Az Ev. Reform. Főiskolában a magyar közjog és történelem tanára, kir. tanácsos szül. 1807. október 18. megh: 1885. jun. 3. Áldott az igazak emlékezete!”

„Egyek a síron innen, egyek a síron túl.”

„Szül. 1820. Május 25. Meghalt 1880. Aug. 23.”

Megjegyzés:

Bocsor István (Enying, 1807. október 18. - Pápa, 1885. június 3.): tanár, író.

Enyingi jobbágycsalád sarja. Pápán tanult 1819-től 1832-ig, a Pápai Református Főiskolán teológiai és jogi képesítést nyert, majd 1837-től tanított. Magyar nyelvű történelemórái a város közönségére is nagy hatást gyakoroltak. 1848-ban az enyingi kerület nemzetgyűlési képviselője. A szabadságharc bukása után visszavonultan, tanári munkásságának élt. Alakját Kozma Andor: A karthágói harangok c. versében örökítette meg. Latin nyelvtana öt kiadást ért meg. Pápán az Alsóvárosi temetőben szép síremléke, a Széchenyi u. 10. sz. házon (ahol lakott) emléktáblája, a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárában mellszobra van. Radikalizmusáról tanúskodó Világtörténelem c. (1841.), előadásait tartalmazó és a Középkori történetek (1863-1864.) c. kézirata is ebben a gyűjteményben található.

Művei: Rövid francia nyelvtudomány. 1-2. Köt. Pápa, 1839-1840. - Számvetési kézikönyv. Pápa, 1843. - Magyarország történelme, különös tekintettel a jogfejlődésre. 1-4. Köt. Pápa, 1861-1869.  

Irodalom: ANTAL Gábor: ~ életrajza. 1882. - Emlék, ~ főiskolai tanár...pápai főisk.-ban eltöltött félszázados tanári működése...alkalmából. Pápa, 1882. - KISS Ernő: ~ emlékezete. = P. Ref. Főisk. Ért., 1908. - BALOGH Géza: ~ra emlékezve (1807-1885). = Megy. Ped. Körk, 1985. 3. sz. - A Pápai Református Gyűjtemény. (Szerk.: KÖVY Zsolt.) Pápa, 1987. - BEÖTHY Ottó: A hégeli tanok magyarországi történetéhez. (1818-1844.) = Pannon Panteon 7. (Összeáll.: KŐSZEGI Lajos. Társszerző.) Veszprém, 1992. - TUNGLI Gyula: Emlékezés ~. = Vp. Megy. Múz. Közlem. 6. Veszprém, - KÖVY Zsolt: A pápai szellemiség. = Új Hor. 1993. 6. sz. -TUNGLI Gyula: ~. = Bakony-balatoni kalendárium 1995. Veszprém, 1994.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla Veszprém, 2006.